Nông nghiệp

Bộ trưởng vắng mặt, UBTVQH không xem xét nội dung về thủy lợi​

SGGPO
Do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường vắng mặt, UBTVQH chỉ cho ý kiến về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia mà không xem xét nội dung hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Với 100% ý kiến đồng ý, UBTVQH đã thông qua nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia

Với 100% ý kiến đồng ý, UBTVQH đã thông qua nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia

Sáng 12-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp thứ 19, cho ý kiến về 2 nội dung: bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Tuy nhiên, do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường vắng mặt, UBTVQH chỉ cho ý kiến về nội dung thứ nhất.

Việc có những Bộ trưởng, Trưởng ngành vắng mặt tại các phiên họp của UBTVQH bàn về những nội dung quan trọng của ngành mình đã được lãnh đạo Quốc hội nhiều lần nhắc nhở.

Về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia, theo Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền trình bày, từ ngày 1-4-2016 đến ngày 30-6-2017, để cứu trợ người dân các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ Tết Nguyên đán, cứu đói thời kỳ giáp hạt và viện trợ quốc tế; Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia 58.885 tấn gạo, tương ứng khoảng 553 tỷ đồng. Nay Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán số tiền trên từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để Bộ này mua bù số gạo đã xuất cấp.

Thẩm tra Tờ trình, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, trước diễn biến bất thường của thiên tai ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, việc đảm bảo lượng gạo hỗ trợ cứu đói cho người dân là nhiệm vụ bức thiết, được ưu tiên đặt lên hàng đầu, bảo đảm thực hiện quy định tại Luật Dự trữ quốc gia.

Để bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dự trữ quốc gia và đúng với quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia, Ủy ban tán thành đề nghị bổ sung dự toán 553 tỷ đồng để mua bù số gạo đã xuất cấp như đề nghị của Chính phủ.

Cuối phiên họp, với 100% ý kiến đồng ý, UBTVQH đã thông qua nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia theo Tờ trình của Chính phủ.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục