Chính trị

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Sáp nhập tỉnh không thể vội vàng

SGGPO
Một trong những việc có thể làm ngay được, theo người đứng đầu Bộ Nội vụ, là sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các bộ, ngành, địa phương; rà soát lại lại chức năng nhiệm vụ của các cơ quan để không bị chồng lấn...

Tin liên quan

Sáng 1-11, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, tới đây sẽ xây dựng chương trình hành động để thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương (T.Ư) 6 đưa ra.

Liên quan đến kiến nghị của ĐBQH về việc tiến hành sáp nhập một số Bộ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và các tỉnh có tỷ lệ dân số thấp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng trong Nghị quyết T.Ư 6 có những nội dung áp dụng làm ngay, cũng có những nội dung cần nghiên cứu, định hướng làm thí điểm.

Một trong những việc có thể làm ngay được, theo người đứng đầu Bộ Nội vụ, là sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các Bộ, ngành, địa phương; rà soát lại lại chức năng nhiệm vụ của các cơ quan để không bị chồng lấn, sắp xếp lại các bộ, ngành (kể cả các đơn vị trực thuộc), để đảm bảo làm sao đơn vị sự nghiệp công trong một cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chỉ còn lại một đơn vị sự nghiệp công.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói: "Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn của các ngành như y tế cũng phải sắp xếp lại cho phù hợp. Và một số nhiệm vụ chúng ta có thể chuyển giao phân cấp giữa trung ương cho cấp tỉnh, cấp tỉnh cho cấp huyện để giảm bớt đầu mối”.

Về phương án, lộ trình sáp nhập, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Nội vụ được Thủ tướng giao 2 chương trình hành động là thực hiện sắp xếp lại bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước và sắp xếp lại các đơn vị theo Nghị quyết T.Ư 6.

Việc sáp nhập các tỉnh có quy mô dân số nhỏ phải tổng kết, đánh giá lại, bởi vì không chỉ căn cứ vào quy mô mà còn phải xét đến điều kiện, đặc điểm vùng (đồng bằng, miền núi, hải đảo hay đô thị) nên chưa thể vội vàng. Song, Nghị quyết T.Ư 6 chỉ đề cập đến các cơ quan chồng lấn, có chức năng nhiệm vụ tương đồng chứ chưa nói đến vấn đề sáp nhập tỉnh. Về sáp nhập các Bộ, chủ trương này thuộc đối tượng thứ 3, sẽ được “tiếp tục nghiên cứu”.

Trước đó, ngày 30-10, phát biểu tại hội trường Quốc hội về vấn đề này, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nhận định, nếu sáp nhập các tỉnh quy mô dân số thấp thì có thể giảm được khoảng 10 tỉnh có quy mô và nếu nhập các bộ thì có thể giảm 3-4 Bộ có cùng nhiệm vụ chức năng tương đồng.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục