Xã hội

​Bổ sung vốn cho dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước TPHCM”

SGGPO
Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách thay mặt cơ quan thẩm tra kiến nghị với Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các bộ, ngành, địa phương và các dự án, trên nguyên tắc đảm bảo cân đối được nguồn ngân sách hàng năm, phải bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

* Bộ trưởng Bộ KH-ĐT: “Thủ tục chờ Quốc hội phê duyệt đổi tên dự án làm mất đi 5 tháng”

Sáng 29-5, tại phiên họp toàn thể của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương (NSTW) trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Chính phủ cũng trình bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Đáng lưu ý, liên quan đến danh mục dự án mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, vị Bộ trưởng đã “tranh thủ” báo cáo thêm với Quốc hội về việc thủ tục đầu tư công rắc rối hiện nay khi phải trình Quốc hội phê duyệt một số nội dung điều chỉnh nhỏ, không làm thay đổi tổng vốn đầu tư. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá đây chính là một nguyên nhân làm chậm trễ đầu tư công.
​Bổ sung vốn cho dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước TPHCM”  ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: QUOCHOI
Cụ thể, thực hiện ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 33, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, cho phép bổ sung các dự án mới sử dụng nguồn vốn từ điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và dự phòng 10% tại các bộ, ngành, địa phương vào danh mục dự án của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, thay tên một số dự án của thành phố Đà Nẵng và Văn phòng Trung ương Đảng; bổ sung kế hoạch và dự toán NSTW năm 2019 vốn viện trợ không hoàn lại cho dự án hỗ trợ kỹ thuật của TPHCM.

Về điều chỉnh, thay tên một số dự án của thành phố Đà Nẵng và Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: “Tòa nhà của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đổi tên từ Tòa nhà của Ban Tổ chức Trung ương sang Ban Tuyên giáo Trung ương, tổng vốn đầu tư không thay đổi. Chúng ta chỉ đổi tên từ mà trình ra Quốc hội đã mất đúng 5 tháng vừa qua. Thứ 2 là dự án của Đà Nẵng cũng vậy, có 2 hợp phần, chỉ đổi hợp phần sau lên trước và không làm cho vốn đầu tư thay đổi cũng đã phải dừng lại để chờ Quốc hội cho phép phê duyệt. Tôi muốn nói lại ý đó để báo cáo thêm với Quốc hội cho rõ để Quốc hội cân nhắc về thẩm quyền quyết định đầu tư”.

Tuy nhiên, sau đó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã “nói lại cho rõ" rằng, Tòa nhà của Ban Tổ chức Trung ương và Tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương “là hai công trình khác nhau, có tính chất khác nhau”, nên công tác thẩm tra vẫn phải tiến hành đúng thủ tục, dù tổng vốn có thể không đổi.

* Bổ sung vốn cho dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước TPHCM” 

Thừa ủy quyền Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Quốc hội xem xét, quyết nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019: 19,279 tỷ đồng dự toán thu và chi đầu tư phát triển từ nguồn viện trợ không hoàn lại của ABD để đầu tư hỗ trợ kỹ thuật dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước TPHCM”.

Đây là một trong nhiều dự án được đề nghị bổ sung, điều chỉnh. Cùng với dự này, Chính phủ còn đề nghị Quốc hội cho phép bố trí 4.069 tỷ đồng từ nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn các dự án quan trọng quốc gia để thanh toán nợ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của Bộ Giao thông Vận tải; bố trí 391,3 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách tại địa phương để hoàn thành dứt điểm các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn.

Tiểu dự án “Đê Tiểu dự án Nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng” cũng được đề nghị bổ sung thay cho Tiểu dự án 1 “Đê kè Mân Quang (đoạn nối tiếp Đê, kè Bạch Đằng Đông)” của thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn nước ngoài đã giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 được đề nghị bố trí cho tỉnh Lạng Sơn 19,43 tỷ đồng để thực hiện dự án Dự án Chuẩn bị Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc (gồm Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn); bố trí cho tỉnh Hà Tĩnh 15,69 tỷ đồng để thực hiện dự án Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh; tỉnh Thừa Thiên Huế 48,96 tỷ đồng để thực hiện dự án Cải thiện Dịch vụ Y tế tại tỉnh Thừa Thiên - Huế…

​Bổ sung vốn cho dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước TPHCM”  ảnh 2 Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách. Ảnh: QUOCHOI
Trình bày Báo cáo thẩm tra về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách (TCNS) thay mặt cơ quan thẩm tra kiến nghị với Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các bộ, ngành, địa phương và các dự án, trên nguyên tắc đảm bảo cân đối được nguồn ngân sách hàng năm, phải bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, đảm bảo quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị quyết và Văn bản của UBTVQH, ý kiến của Ủy ban TCNS.

Kết quả thực hiện cần được báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục