Kinh tế

Bổ sung tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư

SGGP
Ngày 3-8, Bộ KH-ĐT và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.

Hội thảo tập trung trao đổi và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời chỉ ra những điểm chưa phù hợp trong thực tế của Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Nhiều ý kiến cho rằng, dù hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được công bố công khai nhưng vẫn còn tình trạng chỉ 1 nhà đầu tư tham gia, dẫn đến không theo giá thị trường. Thông tin giá trị 1m đất nộp cho ngân sách nhà nước chưa xác định chính xác, vì mỗi cách tính sẽ cho ra kết quả khác nhau. 

Do vậy, các đại biểu đề nghị nên cho phép người có thẩm quyền mời thầu, lãnh đạo địa phương được quyền chủ động mở rộng tham chiếu theo các tiêu chí ở Nghị định 25 và tự chịu trách nhiệm. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung tiêu chí điều kiện khai thác vận hành vào tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư. Ở tiêu chí vốn, nên cho phép nhà đầu tư được kêu gọi nguồn vốn khác (ngoài nguồn vốn ngân hàng) và cho phép đại diện nguồn vốn cùng tham gia đàm phán lựa chọn nhà đầu tư ngày từ đầu…

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục