Giao thông - Đô thị

Bổ sung nhiều phương án lưu thông cho xe quá cảnh qua TPHCM

SGGPO

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa bổ sung phương án tổ chức giao thông cho phương tiện lưu thông quá cảnh qua TPHCM nhằm tránh ùn tắc trên các tuyến.


 Theo đó, các phương tiện có hướng di chuyển từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) quá cảnh qua TPHCM để đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại đi theo 3 lộ trình, gồm:

Lộ trình 1: QL1 (hoặc cao tốc TPHCM - Trung Lương) → QL62 → QL N2 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → QL13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Lộ trình 2: Cao tốc TPHCM - Trung Lương → QL1 → QL13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Lộ trình 3: QL1 (hoặc cao tốc TPHCM - Trung Lương; QL50) → Nguyễn Văn Linh → cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao) → Xa lộ Hà Nội → QL1 → QL1K → Mỹ Phước - Tân Vạn → Phú Lợi → QL13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Các phương tiện lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) quá cảnh qua TPHCM đi về tỉnh Đồng Nai và ngược lại theo 4 lộ trình.

Lộ trình 1: QL1 (hoặc cao tốc TPHCM - Trung Lương) → QL62 → QL N2 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → QL13 → Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → QL1K → tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình 2: QL N2 → Tỉnh lộ 8 - QL22 → QL1 → cầu Đồng Nai → QL51 → tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình 3: QL1 (hoặc cao tốc TPHCM - Trung Lương) → Xa lộ Hà Nội → đường D1 (Khu Công nghệ cao) → đường D2 → Võ Chí Công → cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình 4: QL1 (hoặc cao tốc TPHCM - Trung Lương; QL. 50) → Nguyễn Văn Linh → cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai.

Đối với xe quá cảnh lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) về tỉnh Tây Ninh và ngược lại sẽ có 2 lộ trình, gồm:

Lộ trình 1: QL1 (hoặc cao tốc TPHCM - Trung Lương) → QL62 → QL N2 → ĐT 825 → ĐT 822 → Tỉnh lộ 7 → QL22 → tỉnh Tây Ninh.

Lộ trình 2: QL1 → QL22 → tỉnh Tây Ninh.

Phương tiện có hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu và ngược lại có 3 lộ trình.

 Lộ trình 1: QL22 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → QL13 → Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → ĐT 743A → cầu Đồng Nai → QL51 → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lộ trình 2: QL22 → QL1 → cầu Đồng Nai → QL51 → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lộ trình 3: QL22 → QL1 → Xa lộ Hà Nội → đường D1 (Khu Công nghệ cao) → đường D2 → Võ Chí Công → đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phương tiện từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và ngược lại di chuyển theo 3 lộ trình, gồm:

 Lộ trình 1: QL1 → QL55 → QL51 → tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lộ trình 2: QL.1 → QL.56 → QL.51 → tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 Lộ trình 3: QL1 → cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → QL51 → tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

MINH ANH

Tin cùng chuyên mục