Xã hội

Bổ sung 4 dự thảo nghị quyết để Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 ​

SGGPO

Theo đó, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp 4 dự thảo nghị quyết: nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Tại kỳ họp thứ 2 (đang diễn ra), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua thêm 4 dự thảo nghị quyết theo quy trình tại một kỳ họp

Tại kỳ họp thứ 2 (đang diễn ra), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua thêm 4 dự thảo nghị quyết theo quy trình tại một kỳ họp

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vừa công bố Nghị quyết số 06/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (lần 2).

Theo đó, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp 4 dự thảo nghị quyết.

Bao gồm: nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Bên cạnh đó, UBTVQH quyết định điều chỉnh tên gọi của dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp).

Cũng theo Nghị quyết số 06/2021/UBTVQH15, UBTVQH đã phân công cụ thể các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Với 3 nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển, cơ quan trình là Chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm tra là Uỷ ban TC-NS, các cơ qaun tham gia thẩm tra là Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến do Tòa án nhân dân tối cao trình, cơ quan chủ trì thẩm tra là Ủy ban Tư pháp; các cơ quan tham gia thẩm tra là Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục