Xã hội

Bộ Nội vụ gấp rút làm đề án quốc gia thu hút trọng dụng người tài

SGGPO

Ngày 11-6, thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, cơ quan này vừa ban hành Kế hoạch xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. Quyết định ban hành kế hoạch này do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa ký.

Bộ Nội vụ gấp rút làm đề án quốc gia thu hút trọng dụng người tài

Theo đó, trong năm 2019 sẽ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách, giải pháp cụ thể để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chính sách nhân tài; tạo cở sở pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để thu hút, trọng dụng nhân tài tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho rằng, các giải pháp, đề xuất từ đề án phải có tính khả thi, có sự phân công nhiệm vụ chủ trì, nhiệm vụ phối hợp rõ ràng giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

“Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phải đánh giá toàn diện, khách quan về thực trạng chính sách pháp luật hiện có của Nhà nước liên quan đến thu hút, trọng dụng nhân tài; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách đối với người tài tham gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, công văn do ông Thừa ký nêu rõ.
Cụ thể, trong tháng 6-2019, Bộ Nội vụ sẽ có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình thực hiện thu hút, trọng dụng nhân tài. Từ nay tới cuối năm sẽ tiến hành khảo sát ở một số địa phương như Long An, Đà Nẵng, Hải Phòng; đồng thời tổ chức các hội thảo vùng miền để xin ý kiến các chuyên gia, lãnh đạo địa phương.

GIA KHÁNH

Tin cùng chuyên mục