Xã hội

Bộ Nội vụ được “khen” về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ​

SGGPO
Từ năm 2016 đến nay, Bộ Nội vụ đã giảm tổ chức bộ máy và số lượng đơn vị sự nghiệp từ 31 xuống 25 đơn vị (giảm 19,3%), giảm 41 đầu mối tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ; biên chế sự nghiệp năm 2021 được giao giảm 235 người (15,23%) so với năm 2015, vượt chỉ tiêu theo quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì làm việc với Bộ Nội vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  ​

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì làm việc với Bộ Nội vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ​

Ngày 13-7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng đoàn Giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” đã chủ trì cuộc làm việc của đoàn với Bộ Nội vụ.

Theo báo cáo kết quả bước đầu của tổ công tác, Bộ Nội vụ là một trong các đơn vị thực hiện tương đối tốt việc tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, Bộ Nội vụ đã giảm tổ chức bộ máy và số lượng đơn vị sự nghiệp từ 31 xuống 25 đơn vị (giảm 19,3%), giảm 41 đầu mối tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; biên chế sự nghiệp năm 2021 được giao giảm 235 người (15,23%) so với năm 2015, vượt chỉ tiêu theo quy định.

Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, báo cáo của Bộ Nội vụ có nêu cơ sở nhà đất được sắp xếp, quản lý, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm.

Tuy nhiên, bộ này thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn diện tích đất cho thuê không đúng quy định chưa được thu hồi.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết thêm, Bộ Nội vụ đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đề ra, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2021 là hơn 268 tỷ đồng, trong đó tiết kiệm trong phê duyệt, phân bổ dự toán là gần 33 tỷ đồng; trong sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước là hơn 235 tỷ đồng, thông qua việc dừng mua sắm 2 xe ô tô công theo chức danh, tiết kiệm chi đoàn, chi trong đấu thầu, tiết kiệm từ việc triển khai cơ chế một cửa điện tử, tiết kiệm theo nghị quyết của Chính phủ dành nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19…

Chủ trì cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao sự tích cực của Bộ Nội vụ trong công tác chuẩn bị báo cáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Bộ Nội vụ bổ sung chi tiết về các giải pháp khắc phục, các phụ lục còn thiếu, đảm bảo tính thống nhất, tránh trùng lắp, mâu thuẫn về số liệu.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục