Nông nghiệp

Bộ NN-PTNT ra mắt Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL

SGGPO

Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL có nhiệm vụ đề xuất với Bộ trưởng Bộ NN-PTNT các cơ chế, chính sách, quản lý, giúp phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL nhanh và bền vững.

Ngày 28-3, tại TP Cần Thơ, Bộ NN-PTNT tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn và ra mắt Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025.

Bộ NN-PTNT ra mắt Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL  ảnh 1 Bộ NN-PTNT tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn và ra mắt Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025

Theo đó, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL giai đoạn 2020 - 2025 do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam làm Trưởng ban. 

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng các cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực, trong phạm vi quản lý của Bộ NN-PTNT đáp ứng yêu cầu phát triển vùng ĐBSCL; các giải pháp nâng cao hiệu quả điều phối phát triển vùng theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Giúp Bộ trưởng điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ trong điều phối phát triển vùng ĐBSCL, tham mưu điều phối sản xuất.

Song song đó, tham mưu điều phối các chương trình, dự án của Chính phủ và tổ chức quốc tế; phối hợp với Tổ điều phối cấp tỉnh kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN-PTNT; cung cấp thông tin và tham mưu, đề xuất các chương trình dự án liên quan tới chủ trương phát triển ngành NN-PTNT, tác động về cơ chế, chính sách của ngành NN-PTNT đối với phát triển vùng ĐBSCL.

Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ tham mưu với Bộ trưởng những báo cáo và triển khai chỉ đạo của Hội đồng điều phối vùng; theo dõi, đôn đốc và giúp Bộ trưởng giải quyết các vấn đề điều phối trong vùng ĐBSCL thuộc thẩm quyền…

Bộ NN-PTNT ra mắt Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL  ảnh 2 Ra mắt Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL đặt tại TP Cần Thơ 

Đối với Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL đặt tại TP Cần Thơ nhằm giúp Ban Chỉ đạo, cũng như Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL; tham mưu, phối hợp với các địa phương điều phối những nội dung, chương trình theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành; đề xuất các cơ chế, chính sách có tính liên kết vùng nhằm phát triển ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu; đôn đốc các hoạt động liên kết để phát triển kinh tế nông nghiệp, gia tăng giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân và các hợp tác xã…

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết, với sự ra mắt của Văn phòng điều phối và Ban chỉ đạo sẽ là nơi kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp… cùng trao đổi, đưa ra những ý tưởng, sáng kiến, những kế hoạch, hành động. Ngoài ra, kết nối không gian 13 tỉnh thành ĐBSCL, nhằm thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL ngày càng phát triển…                                  

HUỲNH LỢI

Tin cùng chuyên mục