Nhân sự

Bổ nhiệm hai Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Ngày 24-1, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Hiệu trưởng là PGS.TS Trần Mạnh Hà và TS. Nguyễn Thị Thu Hà.

PGS.TS Trần Mạnh Hà và TS. Nguyễn Thị Thu Hà nhận quyết định Phó Hiệu trưởng HIU từ PGS.TS Thái Bá Cần – Phó Tổng giám đốc phát triển đại học của Tập đoàn Nguyễn Hoàng  ​

PGS.TS Trần Mạnh Hà và TS. Nguyễn Thị Thu Hà nhận quyết định Phó Hiệu trưởng HIU từ PGS.TS Thái Bá Cần – Phó Tổng giám đốc phát triển đại học của Tập đoàn Nguyễn Hoàng ​

PGS.TS Trần Mạnh Hà sinh năm 1976, tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Máy tính, Đại học Birmingham (Anh Quốc) năm 2005. Thầy bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Jacobs (Đức) năm 2009.

Trước khi đảm nhận chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, PGS.TS Trần Mạnh Hà có gần 10 năm giảng dạy và làm quản lý tại Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Ngoài công tác giảng dạy và quản lý, PGS.TS Trần Mạnh Hà còn tham gia viết sách, là Phó Ban biên tập Tạp chí REV – JEC, tham gia Dự án châu Âu EMANICS.

Cùng nhận quyết định Phó Hiệu trưởng còn có TS. Nguyễn Thị Thu Hà. TS. Nguyễn Thị Thu Hà tốt nghiệp Tiến sĩ Luật chuyên ngành Lý luận lịch sử Nhà nước và Pháp luật năm 2012.

Trước khi về Đại quốc Quốc tế Hồng Bàng, TS. Nguyễn Thị Thu Hà có hơn 31 năm công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã trải qua nhiều vị trí làm việc khác nhau: Vụ Tuyển sinh và quản lý học sinh; Vụ Công tác Học sinh, sinh viên; Vụ Đại học và Sau đại học, trong đó có hơn 14 năm làm công tác quản lý nhà nước về giáo dục đại học. 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà từng là thành viên trong Ban soạn thảo của các công trình quản lý cấp Bộ như: Luật Giáo dục năm 1998, Nghị định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học tư thục, Điều lệ Trường đại học và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Điều lệ Trường cao đẳng…

THU HOÀI

Tin cùng chuyên mục