Xã hội

Bộ máy cần phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới

SGGP
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức hội thảo góp ý Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”. 

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: tapchimattran

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: tapchimattran

Theo đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bên cạnh những ưu điểm, tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, chức năng, nhiệm vụ của một số ban, đơn vị của cơ quan chưa được quy định rõ và đang có sự chồng lấn. Một số nhiệm vụ quan trọng nhưng chưa có ban chuyên môn chuyên trách theo dõi thực hiện… Do đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thảo luận, thống nhất đề xuất và được Bộ Chính trị nhất trí đưa vào chương trình công tác năm 2022 về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, tên gọi của các ban, đơn vị tham mưu trực thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các ý kiến cũng cho rằng hoạt động của Ban Dân chủ - Pháp luật cần nhấn mạnh tới hoạt động giám sát, phản biện xã hội; nhấn mạnh tới vai trò của mặt trận trong công tác hiệp thương bầu cử. 

HỒNG HẢI

Tin cùng chuyên mục