Tin nóng trong ngày

Bộ LĐTB-XH đề xuất tăng 11% lương hưu từ đầu năm 2022

SGGPO
Bộ LĐTB-XH đã có tờ trình Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thực hiện từ đầu năm 2022.

Tin cùng chuyên mục