Chuyện đó đây

Bộ… không bộ trưởng

SGGP
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã thành lập một bộ mới có tên gọi Bộ Triển vọng với đặc tính “độc nhất vô nhị” là sẽ không có bộ trưởng. 

Bộ… không bộ trưởng

Bộ này sẽ do nội các quản lý. Trong giai đoạn đầu, bộ trên sẽ chịu trách nhiệm giám sát, phát triển 4 cơ quan.

Cơ quan thứ nhất phụ trách phát triển các hành vi ứng xử tích cực, thông qua một hệ thống “điểm thưởng”.

Cơ quan thứ hai sẽ xây dựng môi trường nuôi dưỡng các tài năng trong nước.

Cơ quan thứ ba có trách nhiệm giúp mọi quy trình và thủ tục trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Cơ quan thứ tư sẽ phụ trách nghiên cứu các trải nghiệm khách hàng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.

 

CAO VĂN

Tin cùng chuyên mục