Giao thông - Đô thị

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị chọn ACV đầu tư Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất

SGGPO
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan phối hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) khẳng định, hồ sơ Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3) của Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đủ điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bộ KH-ĐT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3). Tại văn bản này, Bộ KH-ĐT khẳng định, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan phối hợp, Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 đã được đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về đầu tư và Báo cáo thẩm định số 8802/BC – BKHĐT ngày 25-11-2019. Hồ sơ Dự án của ACV đã đủ điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Văn bản của Bộ KH-ĐT khẳng định, trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán, ACV có đủ khả năng huy động vốn dài hạn để đầu tư tối đa khoảng 23.643 tỷ đồng, bảo đảm khả năng huy động vốn để đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3.

Trên cơ sở đó, Bộ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 theo khoản 6, Điều 34, Luật Đầu tư với nhà đầu tư là ACV.

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 có mục tiêu xây dựng nhà ga hành khách quốc nội T3 công suất 20 triệu hành khách/năm và các công trình phụ trợ đồng bộ khai thác nội địa tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đáp ứng yêu cầu khai thác, phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, giảm tải cho Nhà ga T1 đang quá tải.

Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến là 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn góp của ACV, thời hạn hoạt động dự án là 50 năm với tiến độ xây dựng là 37 tháng kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Cơ quan tham mưu cũng kiến nghị Thủ tướng giao UBND TPHCM chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện Dự án theo ý kiến của các bộ ngành; thực hiện việc ký quỹ và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm việc giám sát quá trình huy động vốn của ACV theo tiến độ thực hiện công trình...

Trước đó, ngày 13-1, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc giao Bộ KH-ĐT khẩn trương có ý kiến kết luận rõ Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đủ cơ sở pháp lý để Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư hay chưa; đồng thời, làm rõ nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục