Giao thông - Đô thị

Bộ GTVT yêu cầu đấu thầu qua mạng toàn bộ các gói thầu sử dụng vốn trong nước

SGGPO
Bộ GTVT vừa ra chỉ thị nóng về nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Sẽ đấu thầu qua mạng toàn bộ các gói thầu sử dụng nguồn vốn trong nước do Bộ GTVT quản lý

Sẽ đấu thầu qua mạng toàn bộ các gói thầu sử dụng nguồn vốn trong nước do Bộ GTVT quản lý

Theo Bộ GTVT, hiện vẫn còn một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công chưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, chưa sâu sát trong quá trình thực hiện dự án theo quy định pháp luật và nhiệm vụ được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền.

Tình trạng này dẫn đến một số dự án chậm tiến độ chưa được khắc phục dứt điểm. Việc sửa chữa khắc phục các khiếm khuyết, các hư hỏng cục bộ trong giai đoạn bảo hành chưa được thực hiện kịp thời.

Để nâng cao chất lượng và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Theo đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân; thực hiện các nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền; gắn trách nhiệm với kế hoạch giải ngân, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ yêu cầu, có dự phòng cho các yếu tố bất lợi như điều kiện thời tiết, tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn sử dụng nguồn vốn trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.

Đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA, thực hiện đấu thầu theo quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần đề xuất nhà tài trợ ưu tiên áp dụng đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin trong đấu thầu; nghiêm cấm các hành vi gian lận, cản trở, thông thầu, tiết lộ thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu và các hành vi bị cấm. Nghiêm cấm các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ GTVT về những tồn tại, sai sót, vi phạm trong lựa chọn nhà thầu.

MINH ANH

Tin cùng chuyên mục