Giao thông - Đô thị

Bộ Giao thông Vận tải công bố đường dây nóng chống tiêu cực

SGGPO

Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GT-VT)  Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành chỉ thị yêu cầu siết chặt công tác quản lý dự án, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong việc thực hiện các dự án trong ngành giao thông.

Bộ Giao thông Vận tải công bố đường dây nóng chống tiêu cực

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GT-VT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong việc quản lý dự án, ngăn chặn, loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Đặc biệt, Bộ GT-VT cũng yêu cầu các đơn vị phân công, xác định rõ trách nhiệm đến từng cá nhân, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tiêu cực, tham nhũng trong quản lý dự án.

Về công tác đấu thầu, Bộ GT-VT yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc chỉ đạo triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tại cơ quan, đơn vị và tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 1402/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, vi phạm như đưa, nhận môi giới, hối lộ; can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu; thông thầu; gian lận trong đấu thầu; cản trở hoạt động đấu thầu; không bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu; chuyển nhượng thầu trái phép…

Bộ GTVT khẳng định sẽ xử lý nghiêm và công bố công khai thông tin nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm hợp đồng. Các nhà thầu không hoàn thành hợp đồng sẽ bị loại trong quá trình xét thầu tiếp theo.

Bộ GTVT cũng nghiêm cấm các hành vi lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, điều chỉnh thiết kế, nghiệm thu công trình sử dụng vốn của Nhà nước trái với quy định; lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng; dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lập dự án, khảo sát, thiết kế, dự toán, giám sát thi công, xây dựng công trình.

Bộ GT-VT đề nghị mọi công dân, các nhà thầu khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu, tiêu cực kịp thời báo ngay cho Bộ GT-VT theo số điện thoại đường dây nóng: 024.39413313 hoặc số điện thoại của người có trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GT-VT.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục