Giáo dục

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử nghiêm vụ giáo trình có “đường lưỡi bò”

SGGPO
Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội yêu cầu Trường dừng ngay việc sử dụng, lưu hành; khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc có nội dung xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục và đoàn kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế giới hoặc có nội dung truyền bá tôn giáo.

Tin liên quan

Cuốn giáo trình có đường lười bò

Cuốn giáo trình có đường lười bò

Liên quan đến vụ việc giáo trình có hình ảnh "đường lưỡi bò" được Trường Đại học (ĐH) Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thu hồi, Bộ GD-ĐT vừa có văn bản số 5044/BGDĐT-GDĐH gửi Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội yêu cầu Trường này dừng ngay việc sử dụng, lưu hành; khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc có nội dung xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục và đoàn kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế giới hoặc có nội dung truyền bá tôn giáo.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình của tất cả các giáo trình đang được sử dụng, lưu hành tại trường, đảm bảo tất cả giáo trình sử dụng phải đáp ứng đúng quy định.

Văn bản ghi rõ: Luật Giáo dục ĐH quy định: Hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục ĐH để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong cơ sở giáo dục ĐH trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH thành lập. Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục ĐH.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị có liên quan và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử nghiêm vụ giáo trình có “đường lưỡi bò” ảnh 1 Hình ảnh đường lưỡi bò trong cuốn giáo trình

Như tin đã đưa, vừa qua, sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ phát hiện giáo trình có in hình lưỡi bò (sự việc diễn ra cách đây nửa tháng), báo cho nhà trường và nhà trường đã thu hồi hơn 700 cuốn.

Lãnh đạo nhà trường cho rằng, để xảy ra sự việc là do Khoa Tiếng Trung - Nhật của trường đã bỏ qua quy trình đánh giá, xem xét của Hội đồng đánh giá giáo trình.

Cụ thể, bản đồ có hình “đường lưỡi bò” nằm trong trang 36 cuốn Đọc sơ cấp 1 “Developing Chinese” và trang 32 cuốn Nghe sơ cấp 1 “Developing Chinese”. Đây là giáo trình Khoa Tiếng Trung – Nhật, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sử dụng từ năm học này.

Ông Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Hội đồng khoa học của Khoa Tiếng Trung – Nhật xem xét, thấy nội dung giáo trình phù hợp nên quyết định đưa vào giảng dạy. Khoa đã đưa giáo trình này xuống Trung tâm phát hành sách để in, bán tổng cộng 716 cuốn cho sinh viên.

Cuốn giáo trình này mang về từ Trung Quốc. Lẽ ra, giáo trình này phải nộp để trường thẩm định trước, thì Hội đồng khoa học của Khoa lại tự đánh giá, cho rằng tốt nên in ấn và bán cho sinh viên học.

Sau khi sinh viên phát hiện, khi kiểm định, Phòng Khoa học và Đảm bảo chất lượng của trường đã phát hiện trong các giáo trình tiếng Trung Quốc mà Khoa đang giảng dạy nảy sinh một vấn đề là trong các giáo trình đó có in đường lưỡi bò chín đoạn và lồng vào những hình ảnh ghi Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là Nam Sa và Tây Sa. Đó là sự cố ý, tuyên truyền sai trái của phía Trung Quốc.

Ông Vũ Văn Hóa cũng thông tin, trường quy định, mọi giáo trình phải thông qua Hội đồng Khoa học – Đào tạo của trường và báo cáo với Hiệu trưởng trước khi sử dụng. Tuy nhiên, cuốn giáo trình mang từ Trung Quốc về của Khoa Tiếng Trung – Nhật bỏ qua quy trình đó.

“Lẽ ra, giáo trình này phải nộp để trường thẩm định trước, thì Hội đồng khoa học của Khoa lại tự đánh giá, cho rằng tốt nên in ấn và bán cho sinh viên” – ông Vũ Văn Hóa nói.

Quy định của nhà trường phân ra 2 loại giáo trình: giáo trình do nhà trường viết và giáo trình ngoài trường. Hiệu trưởng sẽ quyết định giáo trình nào được viết trong nhà trường; lúc đó sẽ chỉ định các chủ biên và thành viên tham gia; sau đó thành lập Hội đồng đánh giá giáo trình, nếu đạt thì cho lưu hành. Với những giáo trình nhà trường không tự biên soạn được thì sẽ mua.

Trường sẽ tiêu hủy những giáo trình này, còn việc xem xét kỷ luật sẽ làm và công khai.

Theo Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục ĐH: Các cơ sở giáo dục ĐH không đủ điều kiện tổ chức biên soạn giáo trình thì Hiệu trưởng tổ chức lựa chọn, duyệt giáo trình phù hợp với chương trình đào tạo để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.

Hội đồng Khoa học - Đào tạo Khoa đề xuất danh mục các giáo trình cần đưa vào giảng dạy, học tập theo chương trình đào tạo để trình Hiệu trưởng xem xét, tổ chức lựa chọn giáo trình phù hợp với chương trình đào tạo.

Hiệu trưởng thành lập Hội đồng lựa chọn giáo trình, duyệt danh mục giáo trình để đưa vào sử dụng chính thức trong nhà trường. Căn cứ ý kiến của Hội đồng lựa chọn giáo trình, Hiệu trưởng xem xét và quyết định chọn giáo trình đã lựa chọn để phục vụ giảng dạy, học tập.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục