Giáo dục

Bộ GD-ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa mới của lớp 10 và lớp 7

SGGPO
Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 10 do Bộ GD-ĐT công bố là 44 SGK lớp 10 của 14 môn học và hoạt động giáo dục. Danh mục SGK lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm 40 SGK của 12 môn học và hoạt động giáo dục

Tin liên quan

Thí sinh thi vào lớp 10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thí sinh thi vào lớp 10. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ GD-ĐT đã có quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 10, lớp 7 mới sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, áp dụng từ năm học 2022-2023.
Cụ thể, danh mục SGK lớp 10 do Bộ GD-ĐT công bố là 44 SGK lớp 10 của 14 môn học và hoạt động giáo dục.

Bao gồm: 2 đầu sách Ngữ văn, trong đó có đầu sách thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều, mỗi đầu sách gồm sách Ngữ văn 10 tập 1, tập 2 và Chuyên đề học tập Ngữ văn 10; 2 đầu sách Toán thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều, mỗi đầu sách gồm sách Toán 10 tập 1, tập 2 và Chuyên đề học tập Toán 10; 9 đầu sách Tiếng Anh của các Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Huế, Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Sư phạm, Giáo dục Việt Nam; 8 đầu sách Giáo dục thể chất; các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Âm nhạc thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều, mỗi bộ gồm 2 cuốn SGK và chuyên đề học tập; môn Tin học thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều; môn Mỹ thuật thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống; môn Công nghệ thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

Bộ GD-ĐT cũng phê duyệt danh mục SGK lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm 40 SGK của 12 môn học và hoạt động giáo dục.

Bao gồm: 3 đầu sách Ngữ Văn và 3 đầu sách Toán thuộc bộ Cánh Diều (của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM), Kết nối tri thức với cuộc sống (của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), Chân trời sáng tạo (của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam); 9 sách Tiếng Anh của các Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TPHCM, Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm; 2 sách Khoa học tự nhiên thuộc bộ sách Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) và Kết nối tri thức với cuộc sống; 2 sách Lịch sử và Địa lý thuộc bộ sách Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) và Kết nối tri thức với cuộc sống; 3 sách Giáo dục công dân; 3 sách Âm nhạc; 3 sách Công nghệ; 3 sách Giáo dục thể chất; 3 sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; 4 sách Mỹ thuật - thuộc bộ sách Cánh Diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống; 2 sách Tin học thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có quyết định phê duyệt danh mục 43 SGK lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, bắt đầu từ năm học 2022 - 2023.

Sau khi có danh mục sách SGK mới phê duyệt, các địa phương sẽ lựa chọn SGK sử dụng trong các nhà trường. Sau khi có kết quả chọn sách, các nhà xuất bản phối hợp với các tỉnh, thành phố để tiến hành tập huấn sử dụng SGK, cung ứng sách kịp thời cho các nhà trường trước năm học mới.

Năm 2022, Bộ GD-ĐT chú trọng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; đồng thời biên soạn, thẩm định và lựa chọn SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11 cũng như SGK tiếng dân tộc và tài liệu giáo dục địa phương.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục