Giáo dục

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến góp ý rộng rãi các bản mẫu SGK lớp 2, lớp 6

SGGPO
Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản gửi các sở GD-ĐT về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, để bảo đảm chất lượng SGK biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp cho giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu SGK, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu SGK lớp 2 và lớp 6.

 Bộ GD-ĐT lấy ý kiến góp ý rộng rãi các bản mẫu SGK lớp 2, lớp 6 ảnh 1 Từ năm học 2021- 2022, học sinh lớp 2, lớp 6 sẽ học SGK mới

Cụ thể, đợt 1, tổ chức cho giáo viên có kinh nghiệm góp ý. Ở đợt này, mỗi sở GD-ĐT chọn cử 10 giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu SGK (định dạng PDF) qua website của các nhà xuất bản; cung cấp thông tin về tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website và góp ý các bản mẫu SGK từ ngày 27-11 đến ngày 9-12 (địa chỉ website của các nhà xuất bản, tài khoản và mẫu phiếu góp ý được gửi qua địa chỉ email của sở GD-ĐT). Sau đó, tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu SGK, gửi bản mềm về Bộ GD-ĐT trước ngày 10-12.

 Bộ GD-ĐT lấy ý kiến góp ý rộng rãi các bản mẫu SGK lớp 2, lớp 6 ảnh 2 Có 3 đợt góp ý cho SGK lớp 2 và lớp 6
Đợt 2, tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 góp ý. Theo đó, sở GD-ĐT chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu SGK (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu SGK vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn SGK, bắt đầu từ ngày 25-12.

Đợt 3, thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý các bản mẫu SGK (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của các nhà xuất bản trước khi in và phát hành.

Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT triển khai thực hiện kịp thời; gửi bản mềm danh sách 10 giáo viên/môn học được chọn cử góp ý đợt 1 về Bộ GD-ĐT trước ngày 27-11.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục