Cơ quan trả lời

Bộ đội chuyển ngành có được hưởng BHYT 100% không?

SGGP
Tôi đi bộ đội từ năm 1983-1987, sau đó chuyển ngành. BHYT có được 100% không? (Ông VÕ VĂN THÀNH, điện thoại 097981…)

Bộ đội chuyển ngành có được hưởng BHYT 100% không?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM: Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, thẻ BHYT được chuyển đổi sang mã quyền lợi cao hơn (mức 2).

Nếu ông thuộc đối tượng nêu trên thì lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh trên thẻ BHYT (theo phiếu giao nhận hồ sơ 610), kèm theo quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành (nếu làm nhiệm vụ quốc tế thì ghi rõ thời gian, địa điểm nơi đóng quân) nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi thuận tiện để xem xét, giải quyết theo quy định.

 

ĐƯỜNG LOAN (ghi)

Tin cùng chuyên mục