Tự giới thiệu

Bộ công cụ giúp thương hiệu phát triển và tăng lợi nhuận bền vững

SGGP
Với kinh nghiệm tư vấn chiến lược cho những thương hiệu thế giới tại Việt Nam trong 23 năm qua, Golden Communication Group soạn thảo và cho phép sử dụng bộ công cụ giúp xác định năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh bền vững, lâu dài với các giá trị nội tại, tích hợp sự thống nhất hành động từ tất cả các bên liên quan.

Bộ công cụ giúp thương hiệu phát triển và tăng lợi nhuận bền vững

Liên hệ: gcg.news@goldenadgroup.vn để sử dụng miễn phí bộ công cụ xác định Brand Purpose từ Golden Communication Group.

C.L.

Tin cùng chuyên mục