Kinh tế

Bình quân mỗi tháng có trên 19.000 doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường

SGGPO
Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, cả nước có 133.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo số liệu từ Bộ KH-ĐT, trong kỳ thống kê tháng 7, cả nước có gần 13.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,7% so với tháng trước; tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2022, cả nước có 133.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 94.600 doanh nghiệp, tăng 18,7%, bình quân một tháng có hơn 13.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Bình quân mỗi tháng có trên 19.000 doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường ảnh 1
Bình quân mỗi tháng có trên 19.000 doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường ảnh 2
Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2022 ước đạt 1.093.500 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế chi ngân sách Nhà nước đạt 842.700 tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán năm và tăng 3,7% so với 7 tháng năm 2021, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 năm 2022 ước đạt 486.000 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.205.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 11,9%.

Theo các chuyên gia của bộ KH-ĐT, những số liệu nêu trên đều chứng tỏ nền kinh tế đang trên đà hồi phục.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục