Kinh tế

Bình Phước: Thay cán bộ nếu chỉ số CPI cấp tỉnh không cải thiện

SGGPO
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI) cấp tỉnh.

Theo đó, để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp; đánh giá năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, thái độ của cán bộ làm việc với người dân và doanh nghiệp định kỳ hàng năm.

Bình Phước: Thay cán bộ nếu chỉ số CPI cấp tỉnh không cải thiện ảnh 1 Doanh nghiệp ở  Bình Phước đánh giá thấp thông tin hữu ích trên các website của tỉnh
Đặc biệt ở những lĩnh vực bị đánh giá thấp trong các chỉ số PCI cấp tỉnh, chỉ số cạnh tranh sở ngành, địa phương và có biện pháp điều động, luân chuyển, thay đổi cán bộ. Đồng thời, tăng cường cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm, đơn giản hóa tối đa TTHC liên quan đến doanh nghiệp.

Trong những năm qua, tỉnh Bình Phước nỗ lực thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng chưa thực sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Chỉ số PCI năm 2021 ở vị trí thấp, 50/63 tỉnh, thành phố vẫn còn tình trạng “bôi trơn”, “hoa hồng”, phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức cho cán bộ xử lý TTHC nên bị doanh nghiệp đánh giá thấp thông tin hữu ích trên các website của tỉnh.

BÙI LIÊM

Tin cùng chuyên mục