Đầu tư

Bình Phước: Thành lập thêm 4 khu công nghiệp

SGGP
Ngày 7-4, UBND tỉnh Bình Phước cho biết, trong giai đoạn 2020-2030, tỉnh sẽ thành lập 4 khu công nghiệp (KCN) và mở rộng 3 KCN.

4 KCN được thành lập là KCN Ledana tại Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Hoa Lư (425ha), KCN Hoa Lư tại KKT cửa khẩu Hoa Lư (348ha), KCN V.com tại KKT cửa khẩu Hoa Lư (300ha), đều thuộc huyện Lộc Ninh và KCN - Đô thị Đồng Phú (6.317ha) thuộc huyện Đồng Phú.

3 KCN được mở rộng là KCN Minh Hưng III (577,63ha) thuộc huyện Chơn Thành và KCN Bắc Đồng Phú (317ha), KCN Nam Đồng Phú (480ha) thuộc huyện Đồng Phú. Các KCN sẽ được ưu đãi về thuế thu nhập, miễn giảm thuế doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị; hỗ trợ đầu tư giao thông kết nối, điện, cấp nước, xử lý chất thải…

Tỉnh Bình Phước hiện có 11 KCN được đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư 334 dự án thứ cấp (trong đó 232 dự án đầu tư nước ngoài, 102 dự án đầu tư trong nước), 171 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho 66.200 lao động.

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục