Kinh tế

Bình Phước: Phấn đấu thu ngân sách năm 2021 đạt 12.000 tỷ đồng

SGGP
Theo UBND tỉnh Bình Phước, trong năm 2020 dù nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid- 19, nhưng thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt 11.608 tỷ đồng (đạt 169% dự toán Trung ương giao).

Năm 2020, Bình Phước có 21/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, sản xuất công nghiệp tăng 12,5%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 10,3%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,3%. Tỉnh Bình Phước phấn đấu trong năm 2021, GRDP tăng 8,5- 9% , tổng  vốn đầu tư toàn xã hội là 40.000 tỷ đồng (tăng 22,6% so với năm 2020), kim ngạch xuất khẩu đạt 3.100 triệu USD, thu ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng (tăng 4,3% so với năm 2020), thu hút vốn đầu tư trong nước 20.000 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 700 triệu USD.  

Tỉnh Bình Phước đề ra kế hoạch đến năm 2025, đảm bảo tự cân đối được ngân sách với số thu dự kiến đạt 20.000 tỷ đồng, 

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục