An ninh - trật tự

Bình Phước: Nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng đất tại huyện Đồng Phú

SGGP
Thanh tra tỉnh Bình Phước vừa ban hành kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Phú với nhiều vi phạm liên quan UBND huyện, Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan thời kỳ năm 2019-2020.

Cụ thể, qua thanh tra phát hiện một số hạng mục công trình đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng không thực hiện hoặc chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất đai và chuyển mục đích theo quy định. 

Trong quá trình lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của một số trường hợp để xảy ra sai sót như: trích lục bản đồ địa chính không ghi ngày tháng năm ký duyệt; biên bản xác minh thực địa xin chuyển mục đích sử dụng đất không ghi hiện trạng sử dụng đất; không có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. 

Nhiều trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép còn diễn ra trên địa bàn các xã Đồng Tiến, Tân Lợi nhưng việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý chưa kịp thời.

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục