Xã hội

Bình Phước: Hơn 3,6 tỷ đồng giúp người yếu thế

SGGP
Theo Ban điều hành Đề án mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB) tỉnh Bình Phước cho biết, thời gian qua CLB đã thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc đời sống người cao tuổi, vì cộng đồng, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 59 CLB, sinh hoạt tại 46 xã, phường, thị trấn, thu hút 3.130 người tham gia. Trong đó có 2.168 thành viên là người cao tuổi, 138 người thuộc hộ nghèo, 230 người thuộc hộ cận nghèo... Trong quá trình hoạt động, số quỹ của các CLB ngày càng tăng với tổng quỹ hiện là 3,661 tỷ đồng (bình quân trên 61,6 triệu đồng/CLB) và từ nguồn quỹ, các CLB đã tạo điều kiện cho thành viên vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Năm 2022, CLB phấn đấu thành lập mới 15 CLB, phấn đấu có ít nhất 70% CLB thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên vay vốn tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần.

BÙI LIÊM

Tin cùng chuyên mục