Giáo dục

Bình Phước: Hỗ trợ sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số

SGGPO
UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên (SV) người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Chính sách hỗ trợ kinh phí cho SV người dân tộc thiểu số đang theo học hệ tập trung tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân, được áp dụng đối với SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại các xã biên giới, vùng khó khăn.

SV được hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng tháng, làm luận văn, báo cáo tốt nghiệp (bằng 0,4 lần mức lương cơ sở), tiền tàu xe đi lại (4 lượt/năm) và SV có học lực khá, giỏi, xuất sắc được khen thưởng bằng 0,2-0,3 lần mức lương cơ sở. Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh Bình Phước giao Ban Dân tộc, Sở Nội vụ, Sở LĐTB-XH và UBND các huyện phối hợp triển khai thực hiện chính sách, dự trù kinh phí và tạo điều kiện hỗ trợ SV xin việc làm sau khi tốt nghiệp.

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục