Nhân sự

Bình Phước có tân Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch tỉnh

SGGPO
Bà Huỳnh Thị Hằng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, ông Trần Văn Mi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Các đại biểu nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Ngày 23-3, HĐND tỉnh Bình Phước đã tổ chức kỳ họp thứ XI (bất thường), HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu nhiều chức danh quan trọng.
Theo đó, kỳ họp đã bầu bà Huỳnh Thị Hằng, sinh năm 1975, trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật tài nguyên nước, Cao cấp lý luận chính trị, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bình Phước giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kỳ họp cũng tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Mi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước; bầu ông Hà Anh Dũng, Phó Ban thường trực, Ban tuyên giáo tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngoài ra, kỳ họp cũng bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Hà Giang, Giám đốc Sở Khoa học Công Nghệ; ông Lê Tiến Hiếu, Giám đốc Sở Tư Pháp và bà Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Bình Phước.
Kỳ họp cũng đã thông qua các Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết Đề án đề nghị công nhận đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là đô thị loại IV và Nghị quyết về việc sửa đổi phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 14-12-2018 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục