Phát triển bền vững

Bình Phước chậm hỗ trợ nông dân mất mùa điều

SGGP
Theo Sở NN- PTNT tỉnh Bình Phước, nông dân trồng điều bị thiệt hại vụ mùa 2016-2017 tại một số huyện vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ.

Do thời tiết bất thường và sâu bệnh tấn công nên năng suất các vườn điều giảm từ 30% - 40% với 13.661ha bị thiệt hại, UBND tỉnh Bình Phước đã trích ngân sách hỗ trợ hơn 13,6 tỷ đồng cho nông dân các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long, TP Đồng Xoài và huyện Bù Đăng đã nhận được một phần kinh phí hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng. Hiện còn 3 huyện Hớn Quản, Phú Riềng và Đồng Phú vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Nguyên nhân là do khi chi trả tiền hỗ trợ trùng thời điểm tài chính năm 2017 đã kết thúc, không còn nguồn kinh phí dự phòng, ngân sách cho các huyện chưa được bổ sung và diện tích vườn điều thiệt hại tăng thêm so với phương án được duyệt. Ngoài ra, nhiều hộ muốn hỗ trợ bằng phân bón nên phải chờ UBND tỉnh ban hành quyết định cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục