Xã hội

Bình Phước: Cảnh cáo Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

SGGPO
Ngày 19-8, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, đã họp kỳ thứ 23 và quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Trương Hữu Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tin liên quan

Theo đó, tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh, đồng chí Quách Ái Đức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Trương Hữu Nhàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát diễn biến phức tạp, nhưng cấp ủy Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch; đóng góp tích cực vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Bình Phước. 

Bình Phước: Cảnh cáo Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh ảnh 1 Bác sĩ Quách Ái Đức
Bên cạnh những ưu điểm, trong niên độ kiểm tra, các tổ chức đảng, đảng viên còn có một số khuyết điểm, vi phạm như sau: Đảng ủy Sở Y tế chấp hành chưa nghiêm chế độ họp, sinh hoạt, chế độ báo cáo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên; không sâu sát, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng và đảng viên do mình quản lý xảy ra sai phạm nghiêm trọng về công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 
Bình Phước: Cảnh cáo Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh ảnh 2 Sở Y tế tỉnh Bình Phước
Đồng chí Quách Ái Đức với vai trò người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm toàn diện đối với những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế đã được chỉ ra.
Ngoài ra, với vai trò Giám đốc Sở Y tế, đồng chí còn vi phạm trong việc chậm tham mưu phương án phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; chưa kịp thời hướng dẫn đơn vị trực thuộc trong việc mua sắm vật tư y tế, sinh hóa phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện quy trình, thủ tục khi làm chủ đầu tư một số gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 chưa đảm bảo theo quy định.

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh thiếu trách nhiệm trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; buông lỏng vai trò, trách nhiệm kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; buông lỏng lãnh đạo, quản lý để người đứng đầu đơn vị và một số cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc xây dựng dự toán, thanh quyết toán một số gói thầu mua sắm vật tư y tế, các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu và tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

Bình Phước: Cảnh cáo Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh ảnh 3 Bác sĩ Trương Hữu Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước
Với trách nhiệm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Trương Hữu Nhàn chịu trách nhiệm toàn diện đối với những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Là người đứng đầu đơn vị, đồng chí chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu, lập dự toán, thanh quyết toán và tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế ở một số gói thầu mua sắm trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, kit test xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Bình Phước: Cảnh cáo Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh ảnh 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và tình tiết giảm nhẹ; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở Y tế và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh; quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Quách Ái Đức và đồng chí Trương Hữu Nhàn.

THANH TRÚC

Tin cùng chuyên mục