Xã hội

Bình Phước: Bố trí tái định cư hơn 4.000 hộ dân di cư tự do

SGGP
UBND tỉnh Bình Phước đang tập trung sắp xếp, bố trí tái định cư cho 4.051 hộ dân di cư tự do giai đoạn 2005-2018. 

Một buổi làm việc về thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do

Một buổi làm việc về thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 36.260 hộ dân với 145.040 người đến từ 62 tỉnh, thành khác trong cả nước. Tỉnh đã bố trí sắp xếp ổn định cho 32.209 hộ với 128.836 nhân khẩu và đang tập trung nguồn lực để đến năm 2020 bố trí, sắp xếp ổn định cho hơn 4.000 hộ còn lại với 16.204 nhân khẩu. Trong đó, tỉnh Bình Phước có kiến nghị các cơ quan Trung ương hỗ trợ vốn thực hiện đầu tư các dự án di dời, ổn định dân cư tại 2 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và xem xét đối với đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020, cho phép thực hiện 2 dự án tái định cư trên địa bàn 2 huyện Đồng Phú và Bù Gia Mập... 

Các hộ dân di cư đến định cư rải rác khắp địa bàn tỉnh nhưng tập trung nhiều ở 4 huyện: Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp và Lộc Ninh. Đa số dân di cư gặp khó khăn về kinh tế (đặc biệt đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số), nguồn vốn sản xuất hạn chế, trình độ canh tác thấp nên khó áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục