Phát triển bền vững

Bình Phước: 62 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn 23,53 tỷ USD

SGGP
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1682/QĐ-UBND ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, danh mục gồm 62 dự án, với tổng vốn đầu tư 23,53 triệu USD. Các dự án tập trung 13 lĩnh vực, gồm: phát triển hạ tầng khu công nghiệp và dân cư; phát triển cụm ngành điều; phát triển cụm ngành chế biến gỗ - cao su; phát triển cụm ngành chế biến trái cây; phát triển cụm ngành công nghiệp hỗ trợ - chế tạo; phát triển cụm ngành dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu nông sản; dự án đầu tư xây dựng chợ, trung tâm thương mại; dự án lĩnh vực giáo dục, y tế; lĩnh vực đô thị - thương mại - dịch vụ - du lịch; dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; các dự án công nghệ cao; các dự án năng lượng tái tạo; các dự án xử lý chất thải rắn.

Quyết định giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch chủ trì, phối hợp Sở KH-ĐT, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo quy định; đồng thời giao Sở KH-ĐT hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế về thu hút đầu tư, chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư cho phù hợp. 

BÙI LIÊM

Tin cùng chuyên mục