Xã hội

Bình chọn các tấm gương tiêu biểu trong xây dựng, thực thi pháp luật

SGGPO

Ngày 15-6, Báo Pháp luật Việt Nam khởi động triển khai thực hiện Quyết định số 341/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt đề án bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật”.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, bình chọn “Gương sáng pháp luật” là hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…

Bình chọn các tấm gương tiêu biểu trong xây dựng, thực thi pháp luật ảnh 1 Logo của chương trình bình chọn
Việc bình chọn sẽ được tiến hành từ nay đến Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) với mục đích lựa chọn và tôn vinh khoảng 50 cá nhân trong cả nước, là đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ pháp luật.

Việc bình chọn được thực hiện khách quan, công khai dựa trên hồ sơ bình chọn và các tiêu chí bình chọn. Hội đồng bình chọn sẽ hiệp y lựa chọn trên cơ sở hồ sơ và danh hiệu các cá nhân được lựa chọn vào danh sách chung khảo. Danh hiệu “Gương sáng pháp luật” được Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ Tư pháp trao tặng vào ngày 9-11 tới.

QUANG MINH

Tin cùng chuyên mục