Khoa học công nghệ

Bình Chánh thành lập Trung tâm dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin

SGGPO
Ngày 4-1, UBND huyện Bình Chánh (TPHCM) thành lập Trung tâm dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin; Tổ tư vấn, hỗ trợ xúc tiến đầu tư huyện Bình Chánh.
Trung tâm dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện…
Bình Chánh thành lập Trung tâm dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin ảnh 1 Huyện Bình Chánh thành lập Trung tâm dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin; Tổ tư vấn, hỗ trợ xúc tiến đầu tư huyện Bình Chánh. Ảnh: THU HẠ
Tổ tư vấn, hỗ trợ xúc tiến đầu tư có chức năng tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết các đề nghị của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế, tư vấn hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nhà ở...
Bình Chánh thành lập Trung tâm dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin ảnh 2 Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam và Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Dung tặng hoa chúc mừng nhân sự mới được bổ nhiệm. Ảnh: THU HẠ
Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng đề nghị Tổ tư vấn, hỗ trợ xúc tiến đầu tư và Trung tâm dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin nhanh chóng sắp xếp, phân công nhân sự phù hợp để đảm bảo hoạt động thông suốt. Trong đó, đối với Tổ tư vấn (Phòng Tài Chính - Kế hoạch là cơ quan tham mưu chính) cần khẩn trương xây dựng thành phần hồ sơ, trình tự các bước hình thành, hoạt động phát triển và giải thể doanh nghiệp, hộ kinh doanh, gắn với các thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp phép hoạt động, các thủ tục liên quan đất đai - xây dựng…
Đối với Trung tâm dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cần tham mưu UBND huyện xây dựng lộ trình, giải pháp phù hợp thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của huyện; xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các dự án của Đề án đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các dự án đảm bảo các nội dung đề ra.

THU HẠ - VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục