Sáng tác

Biểu tượng Cầu Hàm Rồng

SGGP
Hàm Rồng biểu tượng kết tinh
Bắc qua sông Mã nghiêng mình trời xanh
Bắc qua khói lửa chiến tranh
Thêm trang sử mới lừng danh đất này

Mưa bom Mỹ trút lấp ngày
Vẫn không ngăn được đêm đầy xe qua
Vẫn không át tiếng dô tà
Giọng hò sông Mã vắt qua Hàm Rồng
Giọng hò tiếp ước nguyện sông
Xứ Thanh giàu đẹp - Hàm Rồng thăng hoa!

LỆ BÌNH

Tin cùng chuyên mục