Thị trường

Biến động giá tiêu dùng chủ yếu do xăng dầu

SGGP
Ngày 29-3, Tổng cục Thống kê cho biết, GDP quý 1-2022 ước tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý 1-2021 và 3,66% của quý 1-2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 6,85% của quý 1-2019.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng với mức tăng 7,79% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15-3 đạt 25,5% dự toán năm. Chi ngân sách Nhà nước đạt 15,6% dự toán năm, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), CPI tháng 3 tăng 0,7% so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông có mức tăng cao nhất (4,8%). CPI bình quân quý 1-2022 tăng 1,92% so với cùng kỳ 2021. Lạm phát cơ bản quý 1-2022 tăng 0,81% so với bình quân cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung. Điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu và gas tăng.

Cũng theo cơ quan thống kê quốc gia, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong quý 1-2022 tăng trưởng tích cực, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đạt mức cao nhất so với quý 1 của các năm 2018-2022. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20-3-2022 (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 8,91 tỷ USD, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước. 

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục