Môi trường

Biến đổi khí hậu tác động mạnh đến nguồn cung ứng năng lượng

SGGP
Theo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng tới việc cung ứng và nhu cầu năng lượng theo nhiều cách khác nhau.

Sự thay đổi về lượng mưa sẽ ảnh hưởng tới chu kỳ thủy văn và dòng chảy của sông, dẫn đến thay đổi về sản lượng phát của các dự án thủy điện. Các thay đổi, do biến đổi khí hậu trong phương thức tiêu dùng nước và nhu cầu về nước cho những mục đích khác tăng (như tưới tiêu), có thể giảm lượng nước cấp cho thủy điện.

Lượng trầm tích tăng lên có thể làm tăng tốc độ bồi lắng lòng hồ và làm tua bin máy phát sớm hư hỏng, làm giảm sản lượng phát điện. Nhiệt độ nước tăng có thể gây ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động hệ thống làm mát của các nhà máy; nhiệt độ không khí tăng làm giảm sản lượng phát điện hàng năm tại các nhà máy nhiệt điện..

Do vậy, chúng ta cần xây dựng các đê biển hoặc trồng rừng ngập mặn để bảo vệ hạ tầng năng lượng tại các khu vực thấp dưới tác động của nước biển dâng hay sóng dâng do bão; tăng lượng nước cấp hoặc điều chỉnh hay thiết kế lại các quá trình làm mát bằng không khí để đối phó với việc tăng nhiệt độ không khí và nước. Việc lắp đặt các trạm quan trắc tại chỗ có thể cải thiện sự hiểu biết về mối quan hệ giữa các tác động của biến đổi khí hậu tới cung ứng và nhu cầu năng lượng… 

AN HẠ

Tin cùng chuyên mục