Cải cách hành chính

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

SGGPO
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa được bầu giữ chức danh Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Anh Nguyễn Minh Triết (đứng giữa) vừa được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khoá X

Anh Nguyễn Minh Triết (đứng giữa) vừa được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khoá X

Ngày 25-12, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa X. Hội nghị đã thảo luận và hiệp thương bầu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội nghị đã hiệp thương bầu anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức danh Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Anh Nguyễn Minh Triết, 33 tuổi, trình độ tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị.

Anh Nguyễn Minh Triết từng trải qua các vị trí: Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh; Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định; Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Hiện anh Nguyễn Minh Triết là Bí thư Trung ương Đoàn.

Hội nghị cũng đã hiệp thương bầu bổ sung 2 chức danh Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, gồm: anh Nguyễn Nhất Linh, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; và anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục