Nhân sự

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được hiệp thương làm Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

SGGPO
Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng 30-6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười, khóa IX.

Hội nghị nhằm thông qua tờ trình về việc hiệp thương nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Tham dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được hiệp thương làm Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ảnh 1 Ông Lê Tiến Châu

Theo đó, tại Quyết định số 104-QĐNS/TW ngày 28-5-2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với đồng chí Lê Tiến Châu nêu rõ: đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024”.

Từ quyết định của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, căn cứ số lượng, cơ cấu thành phần Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX thông qua thì số lượng là 6 vị, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch. Hiện nay, Ban Thường trực có 5 vị, thiếu 1 vị Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký.

Căn cứ Quyết định số 104-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với đồng chí Lê Tiến Châu. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến về việc hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đó là ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và ông Vũ Đăng Minh, Trưởng Ban Dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Kết quả, tại hội nghị, 100% các cụ, các vị, các đồng chí có mặt tại hội nghị Đoàn Chủ tịch đã thống nhất hình thức biểu quyết giới thiệu ông Lê Tiến Châu tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó ông Lương Quốc Đoàn tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngay sau đó, Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã diễn ra để Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình các nội dung này.

Ông Lê Tiến Châu, sinh năm 1969, quê quán xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh có trình độ học vấn Tiến sĩ Luật. Trước khi được hiệp thương tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2021, ông Lê Tiến Châu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

 

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục