Chính trị

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Khắc phục nể nang, hình thức trong đánh giá cán bộ

SGGPO

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021, đề cập đến hạn chế như công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu do còn nể nang, hình thức, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng TPHCM cần phải quan tâm đặc biệt để từng bước khắc phục.

Chiều 20-1, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Khắc phục nể nang, hình thức trong đánh giá cán bộ ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Soi chiếu cán bộ từ chương trình hành động

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên biểu dương những thành tích của ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã đạt được trong năm qua. Theo đồng chí, năm 2021 là năm đầu tiên TPHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Do đó, ngành cần triển khai công việc, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa, xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng trong các nghị quyết nói trên cũng như chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy.

Cùng với đó là phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó phải kịp thời làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp thuộc diện phải sắp xếp lại và không để xảy ra tình trạng không công bằng.

Hiện nay, TPHCM đang tổ chức sắp xếp, hình thành bộ máy tổ chức của TP Thủ Đức. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, nếu công tác này thực hiện không tốt, không hợp lý có thể dẫn đến sự không công bằng, gây ra sự so bì và làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ. Vì vậy, công tác tổ chức cán bộ cần tham mưu sát, không để sót bất cứ trường hợp nào bị thiệt thòi do quan tâm chưa thấu đáo.

Đề cập đến hạn chế mà ngành đã nhận diện như công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu do còn nể nang, hình thức, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng TPHCM cần phải quan tâm đặc biệt để từng bước khắc phục.

“Tại sao công tác phê bình chưa đạt yêu cầu, tự phê bình chưa tốt?”, đồng chí Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề và phân tích, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài là không ổn nên được cần khắc phục hiệu quả.

“Thực tế cho thấy, chỉ có đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ mới có cơ sở cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ... được chính xác, khách quan”, Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trước thực tế nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất việc tiếp tục thực hiện nghị quyết của Đảng về việc mỗi cán bộ, đảng viên phải có chương trình hành động trước khi nhận nhiệm vụ mới. Có chương trình hành động sẽ giúp có căn cứ đối chiếu với kết quả hoàn thành công việc, từ đó sẽ đảm bảo công tác tự phê bình hay đánh giá cán bộ mang tính định lượng, cho ra kết quả đánh giá thực chất hơn.

Đồng chí nhận định, việc thực hiện yêu cầu này, ban đầu có thể gặp lúng túng. Vì vậy, Ban Tổ chức Thành ủy cần có tham mưu cũng như hướng dẫn cụ thể hơn về cách thực hiện, mức độ công khai chương trình… nhằm từng bước khắc phục hạn chế lâu nay trong công tác đánh giá cán bộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Khắc phục nể nang, hình thức trong đánh giá cán bộ ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Khắc phục nể nang, hình thức trong đánh giá cán bộ ảnh 3

Giám sát để đánh giá thực chất hơn

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Ma Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thông tin, năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên. Đặc biệt là tham mưu chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó là tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động đồng bộ, hiệu quả; thực hiện đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ đảm bảo đúng quy định. Qua đó góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

Dù vậy, công tác cán bộ còn hạn chế, khó khăn như thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, có tâm, có tầm tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các sở chuyên ngành về các lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng. Ngoài ra, hiện còn không ít cán bộ làm việc hời hợt, đùn đẩy, né tránh công việc khó. Số lượng cán bộ xin nghỉ hưu sớm, thôi việc ngày càng tăng. Trong khi đó, công tác đánh giá cán bộ có mặt chưa sát thực tế và chưa hiểu hết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng của địa phương, đơn vị cũng như đề cập đến những thuận lợi, khó khăn và có các đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM cho biết, năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TTW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương. Qua đó, các cấp ủy, đảng viên nhận diện rõ hơn các biểu hiện suy thoái, chỉ ra một số biểu hiện mầm mống cần phòng, tránh. Đồng thời, một số trường hợp suy thoái cũng đã được xử lý nghiêm.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng cam kết, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM sẽ có hướng chỉ đạo, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện để công tác đánh giá cán bộ đảm bảo thực chất hơn. Cùng với đó là thực hiện bố trí và quy hoạch cán bộ, trong đó công tác quy hoạch cán bộ sẽ là cơ sở để đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ theo nhu cầu trước mắt và lâu dài.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cũng sẽ đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ban hành một số quy định liên quan đến công tác cán bộ gắn với việc thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Cùng với đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố sẽ tập trung nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn, kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức của ngành. Từ đó đúc kết kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được, đề ra các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành ngày càng hiệu quả hơn.

Dịp này, 8 tập thể được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trao bằng khen do có thành tích xuất sắc trong tham mưu công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Ngoài ra, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cũng tặng giấy khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Khắc phục nể nang, hình thức trong đánh giá cán bộ ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao giấy khen cho các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG


KIỀU PHONG - THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục