Chính trị

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho TPHCM

SGGPO

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu phải dự báo về tình hình nhân sự chủ chốt của TP năm 2020-2021, trong đó phải rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện các trường hợp trong quy hoạch. Mặc khác, công tác quy hoạch cán bộ phải được thực hiện thận trọng, bám sát các tiêu chuẩn nhưng không để lọt cán bộ giỏi, có năng lực.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, chúc mừng các tập thể được nhận bằng khen. Ảnh: KIỀU PHONG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, chúc mừng các tập thể được nhận bằng khen. Ảnh: KIỀU PHONG

Ngày 19-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tham dự hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, do Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức.

Thu hẹp bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết, năm qua Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bố trí, luân chuyển và quản lý cán bộ theo quy trình, quy định; việc bổ sung nguồn cán bộ trẻ được đào tạo chính quy về cơ sở.

Đồng thời tham mưu lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và chuẩn bị cho Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu xây dựng, kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ TP; điều động, phân công, chỉ định, chuẩn y, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ… đối với 356 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của ngành tổ chức xây dựng Đảng TPHCM đạt được trong năm 2018.

Tuy nhiên, đồng chí đề nghị TPHCM cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, để từng bước thu hẹp một bộ phận cán bộ không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cùng đó, TPHCM cần sớm triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ, nhằm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, kiện toàn các vị trí đang thiếu. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

“Ban Tổ chức Thành ủy cũng phải tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các quy định chống nạn chạy chức, chạy quyền và khắc phục các thiếu sót, sơ hở như trước”, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh và khẳng định, quy định nêu gương là rất có ý nghĩa, cần phải được tổ chức triển khai sâu rộng.

Theo đồng chí, ở những nơi mà người đứng đầu gương mẫu, nghiêm túc thì nơi đó cán bộ, công chức cấp dưới cũng noi theo và thực hiện rất nghiêm. Ngược lại, người đứng đầu lỏng lẻo, sơ hở hay không gương mẫu thì nơi đó sẽ rất khó khăn và không hoàn thành nhiệm vụ.

Vì vậy, Ban Tổ chức Thành ủy cần tham mưu thực hiện quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và tổ chức kiểm tra, giám sát để biểu dương, nhân rộng những gương điển hình, nhắc nhở người chưa thực hiện tốt và xử lý nghiêm người vi phạm.

“Đối với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương cũng cần tạo môi trường, điều kiện để cán bộ, đảng viên đổi mới sáng tạo”, đồng chí Mai Văn Chính lưu ý và cho rằng Ban Tổ chức Thành ủy cần tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có quy định động viên, khơi dậy tính năng động sáng tạo và bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Xây dựng cơ chế để người dân góp ý cho Đảng

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cần tham mưu xây dựng cơ chế nhân dân giám sát đảng viên; quan tâm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới và sàng lọc những người không còn đủ tư cách để đưa ra khỏi Đảng.

Bày tỏ đồng tình, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh thì phải biết lắng nghe dân và thật sự vì dân. Do đó, Ban Tổ chức Thành ủy cũng cần suy nghĩ, tham mưu cơ chế để nhân dân đóng góp, góp ý cho Đảng; để tiếp nhận được sự đánh giá của nhân dân với các tổ chức cơ sở Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho TPHCM ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: KIỀU PHONG

Cùng đó, Ban Tổ chức Thành ủy cần tham mưu để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), gắn với thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU (về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước) và tham mưu điều chuyển, thay thế cán bộ có nhiều dư luận, uy tín giảm sút.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý, năm 2019 là năm TPHCM tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

Do đó, bên cạnh thực hiện công tác thường xuyên, Ban Tổ chức Thành ủy cũng phải tập trung cho công tác tổ chức xây dựng Đảng để chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp cho nhiệm kỳ tới. Công việc của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2019 là rất nặng nề.

Trước tính chất đặc thù này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy phải có báo cáo, dự báo về tình hình nhân sự chủ chốt của TP năm 2020-2021.

Đối với những trường hợp đã có trong quy hoạch cũng phải rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện (trình độ chính trị, kinh nghiệm ở cơ sở) để thực hiện luân chuyển cán bộ, nhằm đảm bảo kinh nghiệm công tác.

Bí thư Quận - Huyện ủy cũng phải dự báo về nhân sự của hệ thống chính trị địa phương để đánh giá sự thích hợp của các cán bộ trong quy hoạch có đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ không?

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, theo quy định những trường hợp không có quy hoạch sẽ không được bổ nhiệm những chức vụ liên quan. Do đó, công tác quy hoạch cán bộ phải được thực hiện hết sức thận trọng, bám sát các tiêu chuẩn nhưng không để lọt cán bộ giỏi, có năng lực.

Đề cập đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Đảng bộ cơ sở, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu có giải pháp để các cuộc họp chi bộ phải “vui về chính trị”. Cuộc họp chi bộ là buổi sinh hoạt chính trị đặc thù của Đảng, nên cần tạo hứng thú cho đảng viên tham gia, tức là những vấn đề thảo luận phải có ích và nội dung thảo luận nằm trong sự quan tâm của đảng viên.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Lệ thông tin, trong năm 2019 Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ tham mưu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy từ TP đến quận - huyện, phường - xã - thị trấn.

Cùng đó là việc rà soát, bổ sung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức theo hướng một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Đồng thời đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền một số nội dung về công tác cán bộ; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục