Thế giới

Bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19: Thông qua Tư tưởng Tập Cận Bình

SGGP
Ngày 24-10, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 19 họp phiên bế mạc với việc công bố 204 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương (BCHTƯ) và bầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (UBKTKLTƯ). Sáng 25-10, Ban chấp hành TƯ khóa mới sẽ họp phiên đầu tiên bầu Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị.

 

 

Phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19

Phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19

Tính kế thừa

Sáng 24-10, Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19 đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tại lễ bế mạc, Đại hội đã nhất trí bầu BCHTƯ và UBKTKLTƯ khóa mới. Ngoài ra, các đại biểu đã thông qua Báo cáo Chính trị do Ban chấp hành Trung ương khóa 18 đệ trình, báo cáo công tác của UBKTKLTƯ, cũng như thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng. Cuộc chiến chống tham nhũng và Sáng kiến Vành đai và Con đường là hai nội dung được đề cập trong Điều lệ Đảng sửa đổi.

Phiên bế mạc có 2.336 đại biểu dự đã bầu BCHTƯ khóa 19 gồm 204 thành viên và 172 thành viên dự khuyết. “Đại hội bầu BCHTƯ mới mang tính kế thừa”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình phát biểu trong diễn văn bế mạc. Ông Tập Cận Bình, 64 tuổi, được bầu vào BCHTƯ khóa 19. Ông hiện là Tổng Bí thư BCHTƯ khóa 18.

Trong BCHTƯ khóa 19 còn có các ông Lý Khắc Cường (đương kim Thủ tướng), Vương Hỗ Ninh, Lưu Kỳ Bảo, Hứa Kỳ Lượng, Tôn Xuân Lan, Uông Dương, Trương Xuân Hiền, Triệu Lạc Tế, Hồ Xuân Hoa, Lật Chiến Thư và Hàn Chính. Trong danh sách BCHTƯ khóa 19 không có ông Vương Kỳ Sơn, 69 tuổi, Bí thư UBKTKLTƯ, cánh tay mặt của ông Tập Cận Bình trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Đại hội cũng nhất trí thông qua Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, đồng thời đưa tư tưởng này quán triệt vào Điều lệ Đảng sửa đổi. Nghị quyết Đại hội 19 khẳng định kết hợp chặt chẽ hệ thống, con đường và học thuyết chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc với Tổng Bí thư Tập Cận Bình là hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” là sự kết tinh trí tuệ tập thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là tư tưởng chỉ đạo lâu dài của đảng, đồng thời nêu rõ quan điểm đó đại diện cho thành tựu mới nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được trong quá trình áp dụng chủ nghĩa Marx vào điều kiện thực tiễn của Trung Quốc. Sự kiện tư tưởng của Tập Cận Bình được đưa vào điều lệ Đảng, đánh dấu ông là vị lãnh đạo ĐCSTQ đương nhiệm thứ 2 nhận được sự tôn vinh này, chỉ sau Chủ tịch Mao Trạch Đông. 

Quyền lãnh đạo tuyệt đối của ĐCSTQ với PLA


Nghị quyết Đại hội 19  nhấn mạnh ĐCSTQ cần duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và các lực lượng vũ trang nhân dân khác, đồng thời thực hiện tư tưởng quân sự của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về tăng cường sức mạnh quân đội. Đây là một phần trong những sửa đổi đối với văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho 89 triệu đảng viên. Theo nghị quyết, sự phát triển của PLA cần phải được đẩy mạnh thông qua việc tăng cường lòng trung thành chính trị, các biện pháp cải cách và công nghệ, đồng thời điều hành quân đội trong khuôn khổ pháp luật. Đảng Cộng sản Trung Quốc cần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời duy trì chỉ đạo tốt để đảm bảo PLA hoàn thành các nhiệm vụ trong thời đại mới. Nghị quyết nhấn mạnh việc đưa thêm các tuyên bố trên vào văn kiện Điều lệ Đảng sửa đổi sẽ giúp “đảm bảo quyền lãnh đạo tuyệt đối đối với các lực lượng vũ trang nhân dân, hiện đại hóa quốc phòng và quân đội”. 

Bên cạnh đó, Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa đổi cũng chỉ rõ rằng Chủ tịch Quân ủy Trung ương sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với hoạt động của cơ quan này, trong khi Quân ủy Trung ương sẽ phụ trách công tác Đảng và công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang.

THỤY VŨ (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục