Xây dựng Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

SGGP
Ngày 30-9, sau 3 ngày làm việc chính thức, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

61 đại biểu thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: VGP

61 đại biểu thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: VGP

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ năm 2020 - 2025; Chương trình hành động xây dựng quân đội đến năm 2025, trong đó, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.

Đại hội bầu 43 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết cùng 18 đại biểu đương nhiên tham gia đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục