Chính trị

Bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp

SGGP
Ngày 8-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và chỉ đạo Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ 8, giai đoạn 2015-2020. 

Thủ tướng Nguyễn  Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới  cho các  tập thể thuộc  Bộ Công an. Ảnh:  QUANG PHÚC

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho các tập thể thuộc Bộ Công an. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2015-2020, đồng thời nhấn mạnh trong 5 năm qua, hòa cùng không khí thi đua của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước, lực lượng Công an nhân dân đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đã triển khai toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tập trung thực hiện công tác thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm mục tiêu thi đua là bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại… Bên cạnh đó, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để thi đua với chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, rõ ràng, tránh phô trương, hình thức; có biện pháp tổ chức thi đua phù hợp để huy động, khích lệ cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia. 

Thủ tướng đề nghị, ngay sau Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc”, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 và Đại hội XIII của Đảng; chủ động, quyết liệt đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động bạo loạn, lật đổ, kéo giảm và đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp và các sự kiện quan trọng của đất nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 8 tập thể, 2 cá nhân thuộc Bộ Công an đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 6 cá nhân thuộc Bộ Công an. Bộ Công an cũng tổ chức tuyên dương các tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thời gian qua.

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục