Giao thông - Đô thị

Bảo đảm cơ bản hoàn thành Dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam vào năm 2021 ​

SGGPO
Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết để triển khai Dự án, bảo đảm tiến độ cơ bản hoàn thành Dự án vào năm 2021.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có kết luận liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (sau khi Phó Thủ tướng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan).

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ GT-VT hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, trình Chính phủ xem xét, thông qua tại kỳ họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2018.

Kết luận của Phó Thủ tướng nêu rõ, tháng 11-2017, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Theo Nghị quyết, giai đoạn 2017 - 2020 dự kiến đầu tư 654 km, chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập, hình thức, quy mô đầu tư phù hợp với từng dự án thành phần. Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Quốc hội đã giao Chính phủ xây dựng cơ chế huy động nguồn lực tham gia đầu tư Dự án.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết để triển khai Dự án, bảo đảm tiến độ cơ bản hoàn thành Dự án vào năm 2021.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GT-VT phải tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để triển khai các gói thầu, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Phó Thủ tướng cũng giao các cơ quan liên quan gồm các Bộ: KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, TN-MT và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm có ý kiến về nội dung cơ chế, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 20-1.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục