Infographic / Longform

 Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng

 Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng ảnh 1
 Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng ảnh 2
 Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng ảnh 3
 Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng ảnh 4
 Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng ảnh 5
 Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng ảnh 6
 Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng ảnh 7
 Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng ảnh 8

Đồ họa: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục