Xã hội

Báo chí công an phải đi đầu trong đấu tranh với suy thoái về đạo đức, lối sống

SGGP
Ngày 23-12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Công an nhân dân phát hành số đầu tiên (1-11-1946 - 1-11-2021); 40 năm Ngày thành lập Nhà xuất bản Công an nhân dân; 10 năm Ngày phát sóng chính thức kênh Truyền hình Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Báo Công an nhân dân. Ảnh: GIA KHÁNH

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Báo Công an nhân dân. Ảnh: GIA KHÁNH

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, báo chí Công an nhân dân phải là lực lượng tiên phong đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phân tích và làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch nhằm tạo ra sức “đề kháng” mạnh mẽ cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chống lại các hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng... Truyền thông trong Công an nhân dân phải là công tác đi đầu, đi sâu phân tích các xu hướng, có các bài phân tích sâu sắc, làm sáng tỏ, từ đó giúp người dân nâng cao năng lực cảnh giác, hình thành các thói quen tốt, có ích cho tiến bộ chung của toàn xã hội. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Báo Công an nhân dân; trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng Nhà xuất bản Công an nhân dân; trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Truyền hình Công an nhân dân.

GIA KHÁNH

Tin cùng chuyên mục