Môi trường

Báo cáo tình hình sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển

SGGP
Bộ TN-MT đã có văn bản số 3884/BTNMT-TCBHĐVN gửi UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, đề nghị báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, sử dụng đất có mặt nước ven biển và tình hình xả thải của các dự án ven biển. 

Theo Bộ TN-MT, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, Bộ TN-MT tiến hành rà soát tình hình sử dụng khu vực biển, sử dụng đất có mặt nước ven biển và tình hình xả thải của các dự án ven biển.

Các nội dung báo cáo cần tập trung vào: tên, vị trí, dự án được giao khu vực biển hoặc giao cho thuê đất có mặt nước biển; diện tích sử dụng biển được giao (thời gian giao, mục đích sử dụng); các đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản cấp phép về môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép xả nước thải vào nguồn nước…

AN HẠ

Tin cùng chuyên mục