Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ XH - TT Báo SGGP từ ngày 30-11 đến ngày 5-12-2019

SGGPO
Từ ngày 30-11 đến ngày 05-12 - 2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp cô Phùng Thị Chi (16-9): Le Thi Nguyet - Nguyễn Văn Thủ, Q. 1 (CK): 500.000đ, Le Thi Hien (CK): 200.000đ.

Giúp bé Đinh Quốc Sinh (26-9): Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Đinh Văn Lộc (7-10): Bạn đọc TK số… 95128 (CK): 300.000đ.

Giúp em Trần Văn Nhớ (14-10): Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp gđ ông Nguyễn Thanh Hải (17-10): Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Cương (28-10): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,

Giúp Nguyễn Thị Như Huỳnh (01-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.    

Giúp bé A Nhen (04-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.           

Giúp em Nguyễn Thị Kim Thơ (07-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp Lê Hiếu Hiển (11-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 400.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.      

Giúp Ma Văn Hiệu (14-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang, P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Vui (18-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lương Phú Lễ (Q. Gò Vấp): 250.000đ, Lương Ngọc Sự + Ngọc Tuấn + Thanh Tùng (P. 10, Q. 5): 200.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hòa Thuận (21-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang, P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lương Ngọc Sự + Ngọc Tuấn + Thanh Tùng (P. 10, Q. 5): 200.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ. 

Giúp bà Phan Thị Đó (25-11): Bạn đọc: 250.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Hiền (28-11): Bạn đọc: 250.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, bạn đọc TK số… 06004 (CK): 200.000đ, Nguyen Mau Thien An - Gò Vấp (CK): 500.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 2.000.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Minh Hanh (CK): 300.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 95128 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Lien Huong (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Ngọc Linh (02-12): Nguyễn Hoài Nam (Q. 3): 200.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang, P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P. 7, Q. 5): 200.000đ, Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, P. 8, Q. 10): 500.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 500.000đ,Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 500.000đ, bà Phạm Thị Nga (Trần Quý, P. 4, Q. 11): 1.000.000đ, Lê Thị Bé + Diệp Văn Một (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Tôn Hữu Đức + Đào Thị Thu Hai (Long Xuyên, An Giang): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lương Phú lễ (Q. Gò Vấp): 250.000đ, Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Lương Ngọc Sự + Ngọc Tuấn + Thanh Tùng (P. 10, Q. 5): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Trần Ngọc Quế Nhiên (Phan Văn Trường, Q. 1): 1.000.000đ, Trần Ngọc Hoàng Kim (tòa nhà The Manor 2, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Cao Văn Tuấn (Q. 7): 1.000.000đ, Thái Công Minh + Cao Thị Mỹ (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 10001 (CK): 50.000đ, Nguyen Dinh Thien (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 38139 (CK): 200.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Banh Bich Ngan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 95128 (CK): 300.000đ, Tran Trung Dung (CK): 500.000đ, Gia đình BS. Lê Thân (CK): 1.000.000đ, Ngo Thu Hang (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 979011 (CK): 1.000.000đ, Le Thi Dong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 10003 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Ho Van Xuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp gđ chị Trần Thị Hương (05-12): Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Duc Tho (CK): 1.500.000đ.

Giúp Quỹ xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyễn Hoàng Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Boc Minh Hung (CK): 500.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện + Quỹ Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 4.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhi nghèo BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Tin cùng chuyên mục